Câu chuyện kỳ lạ về Miyoshi Takei - "Ông tổ" của quần vợt mù
Đối với Miyoshi Takei, bị mù chỉ là một rào cản nhỏ khi chơi quần vợt. Thực ra, đó chính là...
1 2 3 4 5 101