Đội bóng: Melgar

WEBSITE ĐỘI BÓNG
Tên đầy đủ:
FBC MELGAR
Năm thành lập: 1915
Địa chỉ: Calle Consuelo 414
Quốc gia: Peru
Số điện thoại: +51 (54) 233 091
Email: prensa_melgar@yahoo.es
Sân vận động: