Đội bóng: Umm Salal

WEBSITE ĐỘI BÓNG
Tên đầy đủ:
UMM SALAL SC
Năm thành lập: 1979
Địa chỉ: PO Box 75155
Quốc gia: Qatar
Số điện thoại: +974 4478 8115
Email: info@ummsalalsc.com
Sân vận động: