Tôi yêu bóng đá số 20: Derby sắc xanh – đỏ thành London

Hai vị khách mời Thanh Xuân ‘hot girl xinh của hội CĐV Chelsea’ và Thanh Hiếu ‘tố nữ của hội CĐV Arsenal’ cùng toàn thể những CĐV nhiệt thành của nửa xanh và nửa đỏ thủ đô London sẽ tạo nên một số 20 đầy sôi nổi cho chương trình ‘Tôi yêu bóng đá’.

Phần 1

Phần 2

Phần 3