Tôi yêu bóng đá số 6: Yamaha Festival bóng đá học đường 2015

Ở chương trình số 6, Tôi Yêu Bóng Đá dành để nói về Bóng đá học đường – sự thành công của mô hình và tương lai của việc đưa sự nhận thức về bóng đá học đường đến với người hâm mộ bóng đá cả nước.