Cafe24h – số đầu tiên: Chuyện ông Hải ‘lơ’

Trong chương trình đầu tiên của Cafe24h, hai nhà báo Đức Hùng và Phan Đăng đã có những bình luận sau sắc

Trong chương trình đầu tiên của Cafe24h, hai nhà báo Đức Hùng và Phan Đăng đã có những bình luận sau sắc về vấn đề nóng của thể thao Việt Nam thời gian qua.

 

Bình luận (0)