Ánh Viên về nhất nội dung 100m tự do nữ

Kình ngư Việt Nam đã về nhất nội dung 100m tự do nữ tại giải bơi VĐQG.