Café 24h số 22: Những cuộc chia tay sau khi V League 2015 hạ màn

Trong số 22 của chương trình ‘Café 24h’, BLV Đức Hùng và nhà báo Phan Đăng đã đưa ra những câu chuyện về những cuộc chia tay của tiền vệ tài đức vẹn toàn Minh Phương, Phan Như Thuật hay đặc biệt hơn đó là HLV Lê Thụy Hải sau khi V League 2015 hạ màn.